logoGCNA
================================================== ================================================== -->

DE MATRIXMETHODEIn 1990 is de MatriXmethode ontwikkeld door Ingris Stoop.
Zij wil altijd weten hoe iets ontstaat en verbeterd kan worden. Toen haar zoon moeite had met leren, vroeg zij zich af hoe ze dit kon verbeteren.
Ze kwam erachter dat met het stellen van specifieke vragen haar zoon en andere mensen in hun eigen praktische brein eigen leer- en denkprocessen ervaren en kunnen beïnvloeden.

Op deze manier is de MatriXmethode ontstaan.

Met de MatriXmethode kan iedereen (weer) regisseur over zijn eigen hoofd worden. Het is een gespreksmethode die dieper gaat dan het - zichtbare - gedrag. Het raakt de overtuigingen die ten grondslag liggen aan het gedrag .

Daar moeten de veranderingen plaatsvinden om tot duurzame oplossingen te komen. Met blijvend resultaat.

Eén van de eerste cliënten vertelde dat het alfabet door elkaar in zijn hoofd stond. Hij had onder andere problemen met taal. Ook had hij deurtjes in zijn hoofd. Drie deurtjes waren op slot. Daarachter stond de informatie van de moeilijke vakken. Hij kon er niet bij. Zijn alfabet herschikte hij en het MatriXalfabet ontstond.
De gesloten deurtjes werden verbrand en hij maakte een handig systeem binnen en buiten zijn hoofd voor alle informatie die hij nodig had en wilde onthouden.

"Zijn systeem".
Dat werkt.

WAT IS DE MATRIX METHODE ..??

De MatriXmethode is gebaseerd op strategieën die mensen zelf bedenken,
installeren en gebruiken bij zowel leren als bij alle andere mentale processen, de interne processen die gehanteerd worden.

Het is een gesprekstechniek (MatriXgesprek) welke naast een consult van een uur ook binnen een gesprek
gebruikt kan worden.
Blokkades en belemmeringen worden snel vervangen door keuzes die men krijgt.

"Alles wat we doen en ervaren is een eigen strategie. Ook leren en het verwerken van emotÍes.
Iedereen is uniek en gebruikt een eigen manier om iets te doen.
Daar is men zich vaak niet bewust van. Het gaat vanzelf.
Zolang er geen problemen zijn, gaat het goed. Het is een handige strategie."

De MatriXprofessional stelt open vragen. Daardoor wordt samen met de cliënt de eigen beleving van de eigen strategie van het eigen probleem ontdekt.
Een strategie is altijd een proces waarbij zien, horen, voelen, ruiken en proeven en/of denken een rol hebben.
Als MatriXprofessional begeleid jij de cliënt naar de eigen oplossing van de eigen beleving van het eigen probleem op de eigen manier.

Kortom de cliënt zelf vervangt de eigen strategie van het eigen probleem op de eigen manier wanneer die niet (meer) werkt.
De MatriXprofessional stelt de specifieke MatriXvragen en volgt daarmee de cliënt in dat eigen proces.

Het lijkt simpel maar dient zorgvuldig te worden uitgevoerd.

M-1